Ogrodzenia Panelowe 3D

Panele 3D wybierane są tak przez właścicieli posesji prywatnych, jak i firmowych. Odznaczają się bowiem bardzo wieloma zaletami, spośród których wyróżnić należy np. niezwykłą wytrzymałość, estetyczny wygląd oraz łatwość montażu. O tej ostatniej mówi się bardzo często jako o jednej z najważniejszych cech ogrodzeń z paneli. Cóż jednak oznacza twierdzenie, że dane ogrodzenie zakłada się w łatwy czy prosty sposób? I dalej: jak dokładnie wygląda montaż ogrodzenia z paneli? Czas rozwiać wszelkie wątpliwości i odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytana związane z montowaniem ogrodzeń panelowych.

Ogrodzenia z Paneli?

Ogrodzenia panelowe mają specyficzną budowę, która to przekłada się na ich liczne (omówione dalej) zalety. Składają się z:
  • paneli
  • przęseł
  • słupków (z betonowymi spodami)

Projekt ogrodzenia

Przygotowanie dobrego projektu ogrodzenia to absolutna podstawa. Bez niego bowiem prawidłowe wykonanie całej konstrukcji nie będzie możliwe. Projekt ogrodzenia musi być opracowany w sposób jak najbardziej dokładny i uwzględniać wszystkie elementy ogrodzenia oraz działania związane z jego montażem. Pierwszym krokiem, gdy przygotowujemy projekt ogrodzenia, jest wyznaczenie miejsca, na którym będzie ono stało, a następnie określenie, gdzie dokładnie należy postawić słupki początkowe oraz słupki narożne. Pamiętajmy, iż pozycja tych ostatnich wyznacza linie ogrodzenia i determinuje powierzchnię ogrodzonego terenu.

Po wybraniu miejsc słupków narożnych oraz, ewentualnie, ich postawieniu należy zmierzyć odległość między tymi, których położenie odpowiada dwóm końcom jednego odcinka (czyli tymi, które znajdują się na jednej linii, czy, inaczej mówiąc, stanowią początek i koniec jednego, tego samego boku ogrodzenia). Koniecznie trzeba tu jednak dodać, iż ową odległość mierzymy od i do osi słupka, czyli jego środka, nie brzegu (jest to możliwe nawet bez ich uprzedniego postawienia – wystarczy jedynie wykonać proste działanie matematyczne, tj. zmierzyć odległość między docelowymi miejscami, w których staną słupki, a następnie odjąć od niej średnicę słupka (po pół średnicy na każdy słupek)). Następnie należy podzielić każdą z otrzymanych odległości, określoną w metrach, przez 2,58. Dlaczego? Dlatego, iż jedno przęsło zajmuje właśnie 2,58 m, stąd, poprzez obliczenie owego ilorazu, dowiadujemy się, ile przęseł będzie nam potrzebnych.

Z pewnością etap ten może budzić dość duże wątpliwości. Przecież nie może być tak, iż każda dowolnie wyznaczona odległość będzie podzielna przez 2,58, tj. podzielna w tym sensie, iż po wykonaniu odpowiedniego działania nie otrzymamy tzw. różnicy. Jest to oczywiście prawda – sytuacja ta zdarza się naprawdę bardzo, bardzo rzadko. Owa różnica (którą można nazywać również „resztą”) określa nam ilość wolnej przestrzeni, którą w jakiś sposób należy będzie wpasować w linię ogrodzenia. I tak np. owa różnica może wynosić 100 centymetrów. Wówczas możemy bądź zdecydować się na jedno krótsze 100-centymetrowe przęsło, bądź dwa 50-centymetrowe, bądź np. zamówić dwa dłuższe o 50 centymetrów przęsła, cztery dłuższe o 25 centymetrów etc. Wybór zależeć tu będzie m.in. od wizualnego efektu, jaki otrzymamy wskutek zastosowania każdego z wyżej wymienionych rozwiązań (liczy się on mniej w przypadku tyłu ogrodzenia, a zdecydowanie bardziej wtedy, gdy chodzi o jego linię frontową).

Wyrównywanie terenu

Gdy projekt ogrodzenia jest gotowy, tj. wszystkie odległości między słupkami są wymierzone, ich miejsce zaplanowane, a ilość przęseł obliczona, możemy skupić się już na dokładnym sprawdzeniu terenu, na którym stanie ogrodzenie. Pamiętajmy, że wszelkiego rodzaju nierówności, które będą znajdować się na docelowej linii ogrodzenia, mogą nie tylko utrudnić, ale i uniemożliwić jego zamontowanie (postawienie). Tak więc, przed samym montażem, musimy wyrównać teren, czyli pozbyć się leżących na liniach ogrodzenia kamieni, krzaków, krecich kopców, korzeni drzew etc. (w tym ostatnim przypadku wymagane będzie raczej przesunięcie owej linii). Dopiero na idealnie gładkim podłożu możemy stawiać ogrodzenie panelowe sprawnie i, co ważne, na długo. Ogrodzenie, które stoi na niewyrównanym podłożu, nie jest ani tak stabilne, ani tak bezpieczne jak ogrodzenie zamontowane w sposób poprawny.

Słupki

Słupki wykorzystywane do montażu ogrodzeń z paneli mogą być bądź wciskane w ziemię, bądź dodatkowo zalewane betonem lub cementem. To drugie rozwiązanie jest bardziej korzystne o tyle, o ile grunt, na którym stawiamy ogrodzenie, może sam z siebie nie gwarantować stabilności słupków. Stawianie słupków, niezależnie od tego, na którą z dwóch podanych wyżej opcji się zdecydujemy, rozpoczynamy zawsze od słupków narożnych. Następnie trzymamy się opracowanego na początku planu i stawiamy wszystkie inne słupki, zgodnie z ilością oraz długością przęseł.

Słupki muszą być nie tylko stabilne, ale i doskonale wypionowane, tj. znajdować się w prostopadłym położeniu względem podłoża. Wypionowanie słupków wymaga osadzania ich połączonych dwoma sznurkami, spośród których jeden jest napięty i przymocowuje się go na dole słupków, a drugim jest zamocowany w miejscu górnej krawędzi stawianego ogrodzenia.

Pamiętajmy również, iż na liniach ogrodzenia, które są dobrze widoczne i dobrze wyeksponowane (jak np. linia frontowa), ustawiamy słupki węższą stroną od ulicy, a szerszą – od wnętrza posesji.

Montaż

Montaż ogrodzenia rozpoczynamy wtedy, gdy beton, którym wzmocnione zostały słupki, dobrze stwardnieje – to zasada podstawowa, od której nie może być żadnych odstępstw.

Panele, z których składać się będzie ogrodzenie, zakładamy przy pomocy startowych, pośrednich oraz narożnych obejm. Obejmy startowe chwytają jeden panel, a obejmy pośrednie i narożne po dwa panele, przy czym w tym pierwszym przypadku panele ułożone są obok siebie, tj. w linii prostej, a tym drugim ułożone są względem siebie pod kątem prostym. Montaż ogrodzeń panelowych jest niezwykle prosty. Jak widać, najtrudniejszym z jego elementów jest etap przygotowawczy – wyrównywanie terenu oraz stawianie słupków. Samo przenoszenie i zakładanie paneli nijak nie jest już problematyczne, gdyż są one bardzo lekkie. Dzięki temu tak naprawdę każdy może sobie z takim zadaniem poradzić. Oczywiście jeśli nie mamy w zakresie takich prac doświadczenia lub obawiamy się, iż nie do końca będziemy wiedzieć, co robić, warto jest poprosić o pomoc specjalistów. Niemniej, jeśli czujemy się na polu remontowo-budowlanych prac dość pewnie, możemy zaoszczędzić poprzez zdecydowanie się na założenie paneli na własną rękę.

Ogrodzenia panelowe 3D– podsumowanie

Montaż ogrodzeń panelowych jest procedurą znacznie prostszą i szybszą niż montaż innego rodzaju ogrodzeń. Owa ich zaleta z pewnością nie jest jedyną – ogrodzenia panelowe są stabilne i wytrzymałe, nie wymagają zabiegów konserwacyjnych czy kosmetycznych, prezentują się bardzo elegancko i nowocześnie, zasłaniają posesję przed spojrzeniami osób postronnych, ich wygląd możemy dowolnie personalizować, w prosty sposób można dobrać do nich furtki oraz bramy etc. Wszystkie te cechy sprawiają, iż na ogrodzenia te decyduje się coraz więcej osób i instytucji; pojawiają się wokół domów prywatnych, placówek firmowych oraz administracyjnych czy publicznych, w parkach, na lotniskach, przy sklepach etc. Co więcej, wykorzystywane są nawet jako ogrodzenia tymczasowe (stosowane np. na placach budowy, zastępujące coraz mniej cenione ogrodzenia siatkowe). Można więc powiedzieć, iż są rozwiązaniem prawdziwie optymalnym i uniwersalnym zarazem.